Web Title:DYJH_SPONSORDYJH_SPONSOR

110學年度-舉重隊捐贈芳名

團體捐贈:

序號 日期 捐助單位 捐助金額 捐助物品
1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        

個人捐贈:

序號 日期 捐贈人 捐助金額 捐助物品
1 2021.10.19 賴明宏 捐助團隊經費  
2 2021.11.23 許莞彰 捐助團隊經費  
3 2021.12.15 江奇峻 捐助團隊經費  
4        
5        
6        
7        
8        
9        

 

搜尋

手機掃碼連到此頁

QR Code

推文工具

空氣品質

標籤